ایـــــران : September 06, 2013 at 01:07PM

باغ ارم “شیراز”

*باغ ارم یک باغ ایرانی تاریخی در شهر شیراز محسوب می شود که شامل چند بنای تاریخی و باغ گیاه‌شناسی است .
چنان که نامش نيز همواره سابقه تاريخی آن را به رخ می کشد ،
اين باغ يکی از زیباترین باغ‌های ایران و مهم ترين باغ های شيراز و از نمونه های با اهميت باغ سازی آن شهر به حساب می آيد حتی سرونازهای آن شهرت جهانی دارد .
این باغ به عنوان مكانی دیدنی و تفریحی مورد بازدید مردم و سیاحان قرار می‌گیرد .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s