بلر: مشکل اصلی در منطقه ”ایران اسلامی” است

 بلر: مشکل اصلی در منطقه ایران اسلامی است

دبی-العربیه.نت فارسی

تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا ضمن تاکید بر ضرورت مداخله نظامی در سوریه، مشکل اصلی در منطقه را ”ایران اسلامی” دانست،
آقای بلر در مصاحبه با رادیو بین المللی بی بی سی، ایران را ”سر افعی” توصیف کرد.

نخست وزیر سابق بریتانیا همچنین خواستار مداخله نظامی در سوریه با هدف سرنگونی نظام بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور شد.

بلر تاکید کرده است: ”بدون مداخله، سوریه کشوری تحت سلطه اسد، و در نهایت کشوری تخت سلطه ایران است که این سلطه در داخل مرزهای لبنان هم ادامه دارد.”

نخست وزیر سابق بریتانیا، از مخالفت پارلمان این کشور با طرح حمله نظامی به سوریه انتقاد کرد و گفت که این مساله او را نامید کرده است.

او همچنین به شدت به اد میلیبند رهبر حزب اپوزیسیون کارگر بریتانیا که از قدرتمندترین حزب اپوزیسیون این کشور است، به دلیل مخالفت با مداخله نظامی در سوریه تاخت.

بلر خود از اعضای حزب کارگر است و زمانی رهبری این حزب را بر عهده داشت.

آقای بلر گفت اگر در سوریه اقدامی نشود، این کشور می تواند به پایگاهی قوی برای اسلامگرایان افراطی تبدیل شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s