شیوا نظر آهاری به مرخصی آمد

Free Shiva شیوا نظر آهاری به مرخصی آمد

عکس آرشیوی

به گزارش ندای سبز آزادی شیوا نظر آهاری ، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به مرخصی آمد.

وی در تاریخ یازده اردیبهشت مصادف با روز مادر، بدون درخواست شخصی به مرخصی آمده بود،  از سوی مسئولین قضایی به زندان فراخوانده شده و دوشنبه سی ام اردیبهشت به زندان اوین بازگشته بود.

شیوا نظرآهاری که به اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام و تجمع غیر قانونی‌ به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، روز ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۱ خود را جهت تحمل کیفر به زندان اوین معرفی‌ کرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s