حسن روحانی: مردم در انتخابات ۱۳۹۲، «همه شبهات» درباره انتخابات گذشته را «شست‌وشو» دادند!

00526 2 hasan rohani حسن روحانی: مردم در انتخابات ۱۳۹۲، «همه شبهات» درباره انتخابات گذشته را «شست‌وشو» دادند!

عکس: اولین کنفرانس خبری پس از انتخابات

حسن روحانی رئیس‌جمهور در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور:  مردم در انتخابات ۱۳۹۲، «همه شبهات» درباره انتخابات گذشته را «شست‌وشو» دادند! 

او اضافه کرد: «این امر به دلیل آگاهی مردم و تدبیر رهبری صورت گرفت!»

بازی با کلمات:  اساسا ما نه امام‌جمعه دولتی می‌خواهیم و نه دین دولتی، بلکه ما دولت دینی می‌خواهیم و امام‌جمعه‌ای می‌خواهیم که مستقل و حامی نظام باشد.

به گزارش روزنامه شرق روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه استقلال ائمه‌جمعه از افتخارات شیعه است، گفت: «اکنون هم ائمه‌جمعه دولتی نداریم. اساسا ما نه امام‌جمعه دولتی می‌خواهیم و نه دین دولتی، بلکه ما دولت دینی می‌خواهیم و امام‌جمعه‌ای می‌خواهیم که مستقل و حامی نظام باشد.»همچنین حسن روحانی‌گفت که مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ «همه شبهات» افکار عمومی جهان درباره انتخابات گذشته را «شست‌وشو» دادند. او اضافه کرد: «این امر به دلیل آگاهی مردم و تدبیر رهبری صورت گرفت.» او اضافه کرد: «برای دشمن خیلی سخت بود که با این همه القا علیه نظام و روحانیت‌ مردم مجددا یک روحانی و معمم را {در انتخابات سال ۹۲} انتخاب کردند.» روحانی اضافه کرده که «مردم ایران مردمی بزرگ هستند و مردمی هستند که در انتخابات دست رد به سینه همه دشمنان زدند و دنیا را به شگفتی وادار کردند.»

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s