بوسیدن در خیابان‌های مصر

kiss بوسیدن در خیابان‌های مصر

سپیده دم – عکسی‌ از دو جوان مصری در حال بوسیدن یکدیگر در فیسبوک در حال گردش است که همزمان باعث خشم و تحسین کاربران شده. این عکس توسط احمد ال گوهری به اشتراک گذاشته شده است. یک نفر در کامنت خود با این توضیح ” نا مردی در به اشتراک گذاری چنین عکسی‌ … ” اعتراض کرده، ولی‌ دیگران زیبایی این عکس را ستوده اند.

لازم به ذکر است که، به نمایش گذاشتن محبت در سراسر مصر ممنوع است و میتواند بر اساس قوانین باعث دستگیری‌  افرادی که در محیط‌های عمومی‌  به یکدیگر محبت میکنند یا مشروب می‌نوشند شود.

احمد ال گوهری به همراه این عکس، متن آهنگ “یوسریا ال هواری” را به اشتراک گذاشت ، که در یوتیوب بسیار محبوب شده است:

برخی‌ از مردم یک دیگر را لعن و نفرین میکنند، یکدیگر را در خیابان می‌کشند،

بازی از مردم در کاف خیابان می‌خوابند،

بعضی‌ از مردم شرف خود را در خیابان میفروشند،

ولی‌ یک فاجعهٔ واقعی‌ خواهد بود اگر یک روزی فراموش کرده و یک دیگر را در خیابان ببوسیم!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s