سخن کوتاه نسرین ستوده: هموطنانم را دوست دارم، با صبر و حوصله و مداومت به نتیجه مطلوب می رسیم

سخن کوتاه نسرین ستوده در گفتگو با مسیح علینژاد: هموطنانم را دوست دارم، با صبر و حوصله و مداومت به نتیجه مطلوب می رسیم

از همه کسانی که لطف و محبت داشتند واقعا ممنونم ، همه هموطنانم را خیلی دوست دارم، شرایط سختی که به همه هموطنان ما در این چهارسال و حتی سال های قبل از آن تحمیل شده من امیدوارم با صبر و حوصله و البته مداومت بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s