سوئیس به سوی ممنوعیت پوشش برقع پیش می رود

94765150 36626080 سوئیس به سوی ممنوعیت پوشش برقع پیش می رود

در یک همه پرسی در استان تِسن سوئیس ۶۵ درصد شهروندان موافقت خود را با ممنوعیت پوشش برقع در مکان های عمومی اعلام کردند. به این ترتیب تسن نخستین استان سوئیس است که پوشاندن صورت در مکان های عمومی ممنوع خواهد شد.

به گزارش یورو نیوز شرکت کنندگان در این همه پرسی نظر خود را نسبت به این گزاره که «هیچ کس حق ندارد صورت خود را در فضاهای باز یا مکان های عمومی (جز در عبادتگاه ها) بپوشاند» اعلام می کردند.

انجمن های مسلمانان سوئیس و سازمان عفو بین الملل در برابر این طرح موضع مخالفی در پیش گرفته بودند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s