چگونه بخندیم؟!

sadam چگونه بخندیم؟!

شما اگر ماهیچه های دو طرف لب خویش را به سمت بالا ببرید میتوانید همانند آقای ظریف لبخند بزنید البته اینکه این لبخند موقع دست دادن با قاتل ایرانی ها مثل صدام حسین باشد یا در کنار احمدی نژادی که میلیون ها هموطن را ” خس و خشاک ” نامید و یا در هنگام نشستن در کنار آقای جان کری مهم نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد همان حفظ ”اوجب واجبات” یعنی نظام دیکتاتوری ولایت مطلقه و اجرای دستورات خامنه ای با تغییر شیوه,استراتژی و ظاهری دیگر است و ما هم میتوانیم لبخند بزنیم که در ایران فعلی ما خودمان از میان کارگزاران دیکتاتوری میتوانیم پس از مهندسی شورای نگهبانی که حداکثر اعضای آن ۱۲ نفر است و بیشتر آنها منصوب خامنه ای هستند و ریاست آنها عنصری به نام جنتی با ۸۷ سن است که برای جمعیت هفتاد میلیونی ایران تصمیم میگیرند و احتمال دارد در سالهای آینده بگویند بین علی فلاحیان با آن کارنامه سیاهش, سعید مرتضوی با آن جنایت هایش, مجتبی خامنه ای ( پسر خامنه ای) با آن خوی و منش وحشی گری و سرکوبگرانه اش و میثم خامنه ای(پسر خامنه ای) یکی را انتخاب کنید و مردم از ترس مجتبی خامنه ای و دیگران مجبور شوند شرکت کنند و میثم خامنه ای رییس جمهور شود و به این ترتیب خودمان دیکتاتورمان را انتخاب میکنیم پس حال لبخند بزنید شما در برابر دوربین مخفی شو تلوزیونی خامنه ای پرس و شرکا هستید.

 

محمد رستگار

۵ مهر ۱۳۹۲ تهران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s