مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!

 مدرسه علمیه «آیت‌الله خوانساری» یکی از مجلل‌ترین مدارس حوزه علمیه در ایران در بلوار «جمهوری» شهر قم، جنب مؤسسه آموزشی و پژوهشی «امام خمینی»
mojalalGhmTlbSchl3 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
mojalalGhmTlbSchl4 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
mojalalGhmTlbSchl2 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
mojalalGhmTlbSchl5 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
…و اینک دیگر مدارس مجلل ایران زمین !
13910916000027 PhotoL مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
13911025000033 PhotoL مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
69469 625 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
Lorestan2 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
65923 882 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
Lorestan مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
imagesCA3UVB4U مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
634968623876366953 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
139110250000213 مجــلل تریــن مدارس در کشور اعتـــدال گـــراها..!
منبع عکس ها : ایسنا – مهر – ایرنا – فارس – راسا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s