طرح های گوگل برای اینترنت آزاد

گوگل هفته آینده کنفرانسی را با مشارکت شورای روابط خارجی و بنیاد جن نکست برگزار خواهد کرد که در آن برجسته ترین متخصصان هک و مقابله با هک، امنیت شبکه های اینترنتی و مدیران حضور دارند.

بنا بر گزارشی که در وبلاگ رسمی گوگل آمده است این کنفرانس با عنوان« کشمکش در جهان مرتبط » در نیویورک برگزار می شود.

هدف این کنفرانس شناختن ماهیت در حال تغییر کشمکش ها در جهان اینترنت و مقابله با همه راه هایی است که از طریق از کار انداختن وبسایت ها یا فیلتر کردن یا دزدیدن اطلاعات رسیدن به جریان آزاد اطلاعات را در جهان به خطر می اندازد.

پیش از این دولت امریکا گفته بود که برنامه هایی را دنبال می کند تا با تلاش های دولت ها یا گروه هایی مقابله کند که از طریق مخدوش کردن شبکه اینترنتی و توسعه سانسور با آزادی بیان مبارزه می کنند.

در این کنفرانس سه محصول عمده معرفی خواهد شدکه عبارتند از:

پروژه سپر: این نرم افزار به افراد کمک می کند تا از تکنولوژی های موحود در گوگل برای محافظت از وبسایت استفاده کنند. به ویژه این ابداع تازه مانع از موثر افتادن حملات برای کار انداختن وبسایت ها می شود.

گوگل از گروهی از گردانندگان فنی سایت های بزرگ خبری و فعالان حقوق بشر و اداره کنندگان سایت های انتخاباتی برای پیوستن به نخستین تجربه کنندگان این ابزار دعوت کرده است.

نقشه دیجیتال حملات اینترنتی: این پلتفرم نرم افزاری امکان نمایش زنده و دیجیتال اطلاعات موجود در باره همه حملاتی را فراهم می کند که در سطح جهان برای از کار انداختن یا فیلتر کردن وبسایت ها در جریان است.

این طرح با مشارکت گوگل آیدیا و شرکت شبکه اربور اجرا شده است.

این نقشه زمان واقعی و مسیر حملات را نشان می دهد. این نقشه همچنین اطلاعات لازم در باره اتفاقات و جریانات تاریخی و اخبار و اطلاعات روز مرتبط به این حملات را بازنمایی می کند.

یوپراکسی: این ابداع تازه یک بروزر یا جستجوگر است که راه های امن و قابل اطمینانی برای ارتباط دوستان در شبکه ارتباطی ایجاد می کند. همچنین از امکان فیلتر شدن ارتباط اینترنتی یا دزدیدن اطلاعات جلوگیری می کند.

این ابداع تازه را دانشگاه واشنگتن و شرکت نرم افزاری بر اساس اندیشه اولیه گوگل آیدیا توسعه داده اند.

گوگل ابراز امیدواری کرده است که این اقدامات بتواند امکان آزادی جریان اطلاعات را در شرایطی فراهم کند که حفظ امنیت آن هر روز اهمیت بیشتری می یابد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s