مردم و جمع‌آوری زباله‌های جنگل ناهارخوران

روز جمعه سوم آبان ماه، فعالان محیط زیست و گروه های محلی در جنگل ناهارخوران گرگان جمع شدند و زباله های انسان‌ها را جمع آوری کردند.

در فصل تابستان، فرهنگ رها کردن زباله‌ها در طبیعت در مناطق پرطرفدار برای گردشگری، بحران محیط زیستی ایجاد کرده است. در نبود نهاد حمایتی برای محیط زیست جنگل‌ها، مردم حامی محیط زیست ناچارند خود دست به کار شوند و زباله‌ها را جمع آوری کنند.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s