گزارش تصویری از حمله جوانان کُرد به سفارت ایران در پاریس

بر اساس گزارش های رسیده به پایگاه خبری و تحلیلی روز، امشب راس ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه تعدادی از جوانان معترض در اعتراض به اعدام زندانی سیاسی کُرد با حمله به سفارت ایران در پاریس  تابلوی سفارت ایران را پایین کشیدند.

همچنین در این حرکت اعتراضی نام هر سه زندانی سیاسی کُرد اعدام شده و شعارهایی با مضمون “روحانی مچکریم برای اعدام” را با اسپری بر روی دیوار و در ورودی این سفارت نوشتند.

پس از این اقدام اعتراضی و حضور پلیس در محل سفارت ایران، معترضین متفرق شده اند.

علی رغم حضور پر رنگ نیروهای امنیتی و پلیس در مقابل سفارت ایران، گفته می شود تعدادی از معترضین همچنان در اطراف این محل در حال اعتراض می باشند.

تا لحظه تنظیم این خبر هیچ گزارشی در خصوص بازداشت معترضین منتشر نشده است.

paris1 1 گزارش تصویری از حمله جوانان کُرد به سفارت ایران در پاریس

paris2 گزارش تصویری از حمله جوانان کُرد به سفارت ایران در پاریس

paris3 گزارش تصویری از حمله جوانان کُرد به سفارت ایران در پاریس

paris4 گزارش تصویری از حمله جوانان کُرد به سفارت ایران در پاریس

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s