گزارشی از انتصاب اقوام روحانی در مناصب اجرایی

Hasan Rohani گزارشی از انتصاب اقوام روحانی در مناصب اجرایی

خبرگزاری «تسنیم» فهرست برخی اقوام حسن روحانی که در دولت یازدهم مسئولیت گرفته‌اند را منتشر کرد.
به گزارش دیگربان این خبرگزاری روز شنبه (۱۸ آبان) نوشته حسین فریدون برادر حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اجرایی منصوب شد‌ه است.
این خبرگزاری افزوده که عبدالحسین فریدون٬ برادرزاده آقای روحانی نیز مشاور وزیر و مدیر‌کل دفتر وزارتی وزارت علوم و سرپرست مرکز جذب اعضای هیات‌ علمی شده است‌.
اسماعیل سماوی٬ خواهر‌زاده روحانی هم به سمت مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، رئیس مرکز ارتباطات مردمی‌ نهاد ریاست‌ جمهوری و سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست‌جمهوری منصوب شده است.
خبرگزاری «تسنیم» از علی‌اصغر مونسان به عنوان دومین خواهرزاده روحانی نام برده که به سمت مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب شده است.
براساس گزارش این خبرگزاری٬ علی‌اصغر پیوندی٬ پسرعمه رئیس‌ جمهوری نیز به تازگی به عنوان‌ سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی «شهید بهشتی» انتخاب شده است.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از حامیان حسن روحانی به خاطر این انتصاب‌ها انتقاد کرده و آن‌ها را متهم به برخورد دوگانه با انتصاب‌های فامیلی در دولت‌های دهم و یازدهم کرده است.
«تسنیم» نوشته این انتصاب‌ها در شرایطی صورت گرفته که اعضای هیات دولت در بند هشتم پیمان‌نامه دولت یازدهم قسم خورده‌اند «مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهند و نزدیکان سببی و نسبی خود را در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نکنند.»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s