روایت متفاوت مرحوم احمد قابل از عاشورا

روایت متفاوت مرحوم احمد قابل از عاشورا و شش ماه آخر زندگی حسین بن علی‌
سخنرانی روز عاشورا تهران۱۰ بهمن سال ۸۵

احمد قابل: به خود خدا قسم گزارشی که از شش ماه [آخر] زندگی امام حسین می دهند صحیح نیست
امام حسین برای جنگ به کربلا نرفته بود
امام حسین به دنبال حکومت نبود

امام حسین از دست حکومت فرار کرد، نه اینکه قیام کرد بر علیه یزید بجنگه …

 

احمد قابل (۹ مهر ۱۳۳۶ – ۱ آبان ۱۳۹۱) مجتهد و پژوهشگر دینی و از شاگردان حسین‌علی منتظری بود. او حکم اجتهاد خود را نیز از آیت‌الله حسین‌علی منتظری گرفته بود. او از مخالفان و منتقدان علی خامنه‌ای محسوب می‌شد. برادر او هادی قابل نیز که از روحانیان منتقد محسوب می‌شود، مدتی بازداشت شده و در زندان بود. وی در اول آبان ۱۳۹۱ پس از مرگ مغزی از دنیا رفت.

احمد قابل چند نامه به سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته، منتشر، و در آنها از او انتقاد کرده بود. «نوشتن نامه به رهبری» یکی از اتهامات وی عنوان شده بود.

 

گفتگویی از روانشاد احمد قابل درباره حجاب:  پوشش سر و گردن واجب نیست، بلکه مستحب است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s