اعدام جمعی شنیع ۱۱ زندانی در قزلحصار کرج

1422418 10152044509366885 1862653839 n اعدام جمعی شنيع ۱۱ زندانی در قزلحصار کرج

تعداد اعدام‌ها به نسبت مدت مشابه سال قبل که احمدی نژاد در قدرت بود، دو برابر شده است
به گفته شیرین عبادی، قاضی سابق، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تعداد اعدام ها در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، به نسبت مدت مشابه سال قبل که محمود احمدی نژاد در قدرت بود، دو برابر شده است. او همچنین گفت تقریبا تمامی فعالان مخالف که پیش از انتخاب او زندانی شده بودند، هنوز هم در زندان هستند.

در یک عمل غیر انسانی دیگر ۱۱ زندانی  سیاسی بصورت جمعی  در زندان قزلحصار کرج بدار آویخته شدند پیش ازاین در خبرها آمده بود روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه یکی از شکنجه  گران   به نام عموزاده به  یکی از زندانیانی که امروز  اعدام شد گفته بود:  بعد از مذاکرات گروه ۵+۱ همه شما را اعدام خواهیم کرد.
به گزارش کانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها  قبل از اعدام جنایتکارانه ۱۱ زندانی، بیش از ۱۰۰۰ تن از زندانیان  در اعتراض به این حکم ظالمانه   اعتصاب غذا کردند.  پس از این اقدام ،فضای زندان بسیار امنیتی بود و نیروهای گارد ویژه  به سلولهای زندانیان قزلحصار  حمله ور شده و   وسایل شخصی زندانیان  را تخریب و یا با خود بردند. هم چنین از غروب روز دوشنبه  ۴آذر ,نیروهای گارد ویژه در برجکهای زندان با تک تیرانداز و تیربار مستقر شدند  و تعدادی نیروی کمکی نیز به زندان گسیل کردند.
از طرف دیگر خانواده های زندانیان تمام روز در مقابل زندان قزل حصار کرج تجمع کرده بودند و خواستار متوقف کردن اعدام این ۱۱ زندانی  و سایر زندانیان محکوم به اعدام شدند. حکم اکثر این زندانیان توسط  یکی از جلادان بنام  محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه ارتجاع  تهران صادر شده است.

در روز‌های اخیر اعدام ها در شهر‌های مختلف ایران در حالی صورت می گیرد که ماه محرم است و طبق قوانین اسلام هرگونه قتل و جنگ در این ماه حرام می باشد!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s