اعدام ۴ جوان اهل شادگان، تجمع اعتراضى اهالى شهر، تیراندازى پلیس و کشته شدن یک جوان معترض

 روز چهارشنبه ١٣ آذر ۹٢، به دنبال تایید خبر اعدام ۴ جوان اهل شادگان که با اعتراض خانواده ها و اهالى شهر همراه بود، و دخالت نیروى انتظامى و تیراندارى به سوى معترضان، یک تن از اهالى به نام ولید جنامى خنافره، کشته شد.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، روز چهارشنبه، پس از تایید و تکذیبهاى پى در پى، سرانجام روز گذشته خبر مربوط به اعدام آقایانغازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه، ۴ جوان اهل شادگان که پیشتر در تاریخ  ١٢ آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات از زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، توسط مراجع قضایى تایید و به خانواده ها اطلاع داده شد.

 تایید خبر اعدام این ۴ زندانى توسط مراجع قضایى، اعتراض جمعى از اهالى شهر و خانواده زندانیان اعدام شده، با دخالت نیروى انتظامى همراه شد، بطوریکه بنا بر گزارش منابع محلى به این کمپین، نیروى انتظامى براى متفرق کردن صدها نفر از اهالى معترض شهر شادگان، اقدام به تیراندازى کرد.

در همین رابطه کریم دحیمى، فعال حقوق بشر از اهواز به نقل از منابع محلى خبر از کشته شدن پسر عموى یکى از زندانیان اعدام شده مى دهد. ولید جنامى خنافره، پسر عموى غازى عباسى در تیراندازى امروز نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران کشته شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s