دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

// <![CDATA[
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
// ]]>

برای دومین بار در این هفته، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در تجمعی اعتراضی خواستار برکناری رییس دانشگاه و آزادی ضیا نبوی، دانش آموخته این دانشگاه شدند.

به گزارش دانشجو نیوز تجمع امروز، ۱۹ آذر ماه، در حالی شکل گرفت که هیئتی از وزارت علوم جهت بازرسی وضعیت و شرایط حاکم بر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به این دانشگاه آمده بود.

اعضای این هیئت پس از ملاقات با مسئولین، در سالن آمفی تئاتر دانشگاه با دانشجویان نیز ملاقات کردند.

دانشجویان نوشیروانی بابل نیز از این فرصت استفاده کرده تا انتقاد های خود از تیم مدیریتی دانشگاه را به گوش مسئولان وزارت علوم برسانند.

به گزارش دانشجونیوز، تجمعی نیز روز گذشته، سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ به هنگام حضور بازرسان ویژه ی وزارت علوم در دانشگاه یزد برگزار شد، دانشجویان با سر دادن شعارهای “دانشجو می میرد،ذلت نمی پذیرد”،”میبدی،استعفا استعفا” و “رییس بی کفایت نمی خوایم نمی خوایم” خواهان برکناری هرچه سریع تر میرمحمدی میبدی از ریاست دانشگاه یزد شدند.

گفتنی است روز شنبه، ۱۶ آذر ماه، نیز به مناسبت روز دانشجو پس از چهار سال تجمعی در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شده بود. دانشجویان در آن تجمع نیز خواستار برکناری رییس دانشگاه شده بودند.

یکی از دانشجویان این دانشگاه در مورد تجمع امروز به دانشجونیوز می گوید: «دانشجویان خسته و منزجر از ریاست چندین و چند ساله ی دکتر جانعلی زاده تصمیم گرفتند تا هرچه بیشتر صدای خود را به گوش مسئولین امر برسانند تا یک صدا فریاد زنند این دانشگاه دیگرتاب و تحمل امثال جانعلی زاده ها را ندارد».

در ساعت ۱۱.۳۰ در دانشکده ی برق این دانشگاه، جمعیت کثیری از دانشجویان تجمع کرده و خواستار استعفای دکتر جانعلی زاده شدند.

از استعفای رییس دانشگاه تا آزادی ضیا نبوی

در ادامه، تجمع دانشجویان با سر دادن شعار، خواندن سرود، سخنرانی چند تن از دانشجویان و گرامیداشت ستاره دربند این دانشگاه، سید ضیا نبوی، ادامه یافت. دانشجویان همچنین وعده کردند تا در ساعت ۳ بعد از ظهر صدای اعتراض خود را به بازرسین وزارت علوم برسانند.

چیزی از ساعت ۳ نگذشته بود، که آمفی تئاتر دانشگاه مملو از جمعیت شد.

دانشجویان به صورت ممتد شعارهایی چون «جانعلی، جانعلی، استعفا،استعفا»، «دانشجو می میرد،ذلت نمی پذیرد» و «دانشجوی زندانی،آزاد باید گردد» سر دادند.

در دست دانشجویان نیز پوسترهایی از سید ضیا نبوی و پلاکاردهایی مبنی بر استعفای جانعلی زاده (ریاست دانشگاه) دیده می شد.

پس از ورود هیئت بازرسین دانشجویان یک صدا شعارهای خود را تکرار نمودند.

اعتراض دانشجویان در حضور هیئت ویژه وزرات علوم

جلسه اعضای هیئت ویژه وزارت علوم با دانشجویان دو ساعت به طول انجامید و نمایندگان دانشجویان از کانون ها و شوراهای مختلف سخنان خود را بیان کردند.

در بین سخنان نمایندگان دانشجویی، جمعیت دانشجویان بارها با سردادن شعارهایی خواستار برکناری رییس دانشگاه و ازادی ضیا نبوی شدند.

یکی از دانشجویان معترض به وضعیت چند ساله ی اخیر دانشگاه، صحبت خود را با درود و سلام به تمام دانشجویان دربند، مجید توکلی، مجید دری و ستاره ی در بند نوشیروانی«سید ضیا نبوی» آغاز کرد.

دانشجویان انتقادات خود را در حوزه های سیاسی، فرهنگی،آموزشی و صنفی مطرح نمودند. تک صدایی شدن دانشگاه در این سال ها، ایجاد فضای امنیتی، افراط گری های بسیج، تعلیق ناموجه کانون ها ،بستن نشریات، رد صلاحیت های ناموجه برای انتخابات کانون ها و شورای صنفی، انتصاب افراد نالایق برای مناصب دانشگاهی، مشکلات عدیده درخوابگاه ها، عدم حفظ شان دانشجو توسط مامورین حراست، عدم تخصیص بودجه کافی به کانون ها و نشریات و در نهایت سلب پویایی و نشاط از دانشجویان و منزوی کردن آن ها از جمله انتقادات بیان شده در این دیدار بود.

اعضای بسیج دانشجویی نیز از جانب کانون هایی که در سطح دانشگاه فعالیتی ندارند، صحبت کردند.

یکی از دانشجویان در مورد سخنان بسیجیان در این دیدار می گوید: «متاسفانه به دلیل حمایت دانشجویان از سید ستاره دارها، ضیا نبوی، بسیج دست به افترا زدن نمود و با گفتن حرف های عجیبی نظیر گذاشتن بمب توسط سید ضیا نبوی و… چهره ی زشتی از خود به جا گذاشت. بسیج به جای حرف زدن از شرایط دانشگاه هیئت بازرسین را زیر سوال می برد که دلیل این بازرسی چیست، و سعی در ایجاد تشنج در جلسه را داشتند».

در ادامه نیز دانشجویان با شعارهای «بسیجی واقعی،همت بود و باکری»،«توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد» نسبت به سخنان اعضای بسیج اعتراض کردند.

گزارش تصویری از تجمع امروز دانشجویان:

babolsizda 1024x722 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

 

babolpanj 1024x724 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

baboldah 1024x729 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

baboldavazda 1024x727 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

babolhasht 1024x730 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

babolsizda 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolpanj 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
baboldah 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
baboldavazda 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolhasht 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolyazdah 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolhaft 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolchar 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
baboldo 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolshish 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolnoh 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolse 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند
babolyek 96x72 دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل همزمان با تجمع اعتراضی در دانشگاه یزد خواهان برکناری رئیس دانشگاه شدند

 

۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s