نقض حقوق بشر در ایران در صدر توجه مجمع عمومی سازمان ملل

13 9 24 2340135 نقض حقوق بشر در ایران در صدر توجه مجمع عمومی سازمان ملل

نیویورک، پاریس، ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ـ مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۷ آذر ۱۳۹۲) قطعنامه‌ای را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این قطعنامه «نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد و از دولت خواست «به طور کامل، در قانون و عمل، به تعهدهای حقوق بشری احترام بگذارد.»

فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر از فراخوان محکم قطعنامه به دولت ایران برای همکاری کامل با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال می کند. دولت ایران به رغم ادعای بهبود در وضعیت حقوق بشر، در هشت سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه دیدار از ایران را نداده است.

سه کشور ترینیداد و توباگو، کیریباتی و دومینیک که در سال‌های گذشته به قطعنامه رای ممتنع می دادند، امسال به آن رای مثبت دادند و از ضرورت احترام به حقوق بشر در ایران پشتیبانی کردند. اما پنج کشور که در سال ۲۰۱۲ رای ممتنع داده بودند امسال رای مخالف دادند. این آرای منفی با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران، تداوم سرکوب و دستگیری فعالان جامعه مدنی در ایران نگران کننده است. بسیاری از مدافعان حقوق بشر که سال‌ها پیش در ایران دستگیر شده اند هنوز در زندان به سر می برند.

با ادامه گفتگوها در باره برنامه هسته‌ای ایران، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر جامعه بین المللی را فرا می خواند به وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور نیز توجه کند. هیچ پیشرفتی در گفتگوهای هسته‌ای نباید بر تداوم نقض جدی حقوق بشر در ایران سایه افکند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s