افشاگری همکار سابق جواد ظریف!

Zarif افشاگری همکار سابق جواد ظریف!
جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت جمهوری اسلامی با وانمود کردن اینکه این حکومت انرژی هسته‌ای را برای تولید برق نیاز دارد، برای ساخت بمب اتمی زمان خرید و توجه غربی‌ها را از موضوعات نقض حقوق بشر در ایران منحرف ساخت.
این مطالب را ابوالفضل اسلامی همکار سابق جواد ظریف که تا سال ۲۰۱۰ مدت زمان زیادی را در وزارت خارجه حکومت و سفارت جمهوری اسلامی در توکیو مشغول به کار بوده است بیان نمود.
آقای اسلامی می گوید: من در وزارت خارجه و در بخش ان. پی. تی مربوط به برنامه اتمی مشغول به کار بودم. در زمان دولت خاتمی وقتی که ظریف معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه بود، او با سپاه پاسداران و اطلاعات وزارت دفاع در لویزان جلساتی داشت که من نیز در آنها حضور داشتم.
در این جلسات نمایندگان دفتر خامنه‌ای و سپاه پاسداران تاکید می کردند که غربی‌ها نمی توانند به نظام با جنگ آسیب برسانند. آنها می خواهند به نظام از داخل و با کمک ضد انقلاب و تحت عنوان حقوق بشر آسیب برسانند. بنابراین ضد انقلاب‌ها برای حفظ نظام باید با شدت هرچه تمام تر سرکوب شوند. برای مبارزه با دخالت غرب در امور خودمان نیز ما باید برد موشکها و برنامه موشکی را گسترش دهیم و با کمک بیشترنیروی قدس سپاه به توسعه برنامه اتمی بپردازیم تا دخالت غرب را کاهش دهیم. تمام منابع کشور باید در این زمینه همانند جنگ ایران و عراق بسیج شوند تا به این اهداف برسیم.
آقای اسلامی می گوید: مقامات جمهوری اسلامی شامل صادق خرازی، ظریف، حمید بعیدی نژاد، محمد رضا البرزی، سیروس ناصری و موسویان که اکنون در آمریکا زندگی می کند دستورالعمل هایی داشتند تا برنامه اتمی را به موضوع اصلی با غرب تبدیل کنند و گفتگوها را از مسله حقوق بشر منحرف سازند.
اسلامی می گوید بر اساس این سیاست، تحت مدیریت ظریف ما یک وظیفه برای انجام داشتیم، کار ما آماده سازی بحث‌ها برای مذاکرات اتمی با هدف طولانی کردن مذاکرات بود. بحث‌ها بر اساس ماده‌ای در ان. پی. تی. که حق کشورها را برای استفاده از تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق و خدمات پزشکی به رسمیت می شناسد پایه ریزی می شد و بر خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های اتمی و مورد پرسش قرار دادن اینکه چرا اسراییل سلاح هسته‌ای دارد تاکید داشت.
آقای اسلامی می گوید انجام این کارها در راستای طولانی کردن مذاکرات و خرید زمان به منظور اطمینان از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها با غرب صورت می گرفت.
همچنین اسلامی عنوان می کند که در زمینه حقوق بشر، ظریف پیامهایی را به سفارتها می فرستاد و تاکید می کرد که دانشجویانی که کشته شده اند، دانشجو نبوده  بلکه خرابکار بوده اند. اکبر محمدی و عکاس ایرانی- کانادایی زهرا کاظمی در میان افرادی بودند که ظریف کشته شدن آنها را همینگونه توجیه کرد.
به نظر می رسد با بررسی سوابق مهره‌های حکومتی و اعمال و گفتار آنها این نکته بیشتر آشکار می شود که دستگاه جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه در کل یک سیستم آدم کشی و جنایت است و رسیدن به مراتب بالا در این حکومت بدون دخالت در جنایت‌های حکومتی امکان پذیر نیست.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s