مستند ویدئویی: ماجرای خرید هواپیمای تشریفاتی ۱۲۰ میلیون دلاری برای رهبر

ماجرای خرید هواپیمای تشریفاتی ۱۲۰ میلیون دلاری برای رهبر مستند ویدئویی بر اساس مدارک دادگاه لندن، دادگاه واشنگتن و رسانه‌های داخل کشور. چگونه در سال ۲۰۰۳ ( در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی ) رژیم ایران ۱۲۰ میلیون دلار به دلال لندنی داد تا هواپیمای سلطان برونئی را برای رهبر جمهوری اسلامی بخرد و با حل مشکل تحریم به تهران بفرستد. نقش باب نی نماینده فاسد کنگره آمریکا و کارفرمای تریتا پارسی در این ماجرا

نامه‌ای که بر اساس سند دادگاه به دست آمده و طرح مشترک خود را برای راه‌اندازی لابی نایاک توضیح داده. شایان ذکر است تریتا پارسی‌ و نایاک یکی‌ از حامیان حسن روحانی در انتخابات ۲۰۱۳ بود

بخش هائی از نامه تریتا پارسی به روی کافی:  برای جلب اعتماد ایرانیان، هدف نهائی خودمان را فعلا مطرح نکنیم

اگرچه وظیفه اصلی این لابی باید بهبود رابطه ایران و آمریکا و برداشتن تحریم ها باشد اما در مرحله اول بایستی روی موضوعاتی کار کرد که حساست کمتری ایجاد میکند مثل مشکل ویزا یا تبعیض علیه ایرانیان ….

اگر در آغاز کار روی اینگونه موضوعاتی که بحث انگیز نیست متمرکز شویم، اینکار باعث کسب اعتبار لابی ما در میان جامعه ایرانیان می شود.

با انسانی جلوه دادن لابی خودمان هم میتوانیم اعتماد جامعه ایرانی را بخود جلب کنیم و هم میتوانیم برای پیروزی در کنگره آمریکا ازآن استفاده کنیم.

اگرچه حامیان اصلی لابی ما تاجران هستند اما باید حتما یک چهره انسانی به این لابی و اهداف آن داد. کمپانی های نفتی نیز که در صف اول برداشتن تحریم ها هستند، تاکنون نتوانسته اند به کارزار خود یک چهره انسانی بدهند و مثلا در توجیه فعالیت های خود، از اینگونه دلائل استفاده کنند: “ما برای ایرانیان بی گناهی که در چنگال رژیم دیکتاتوری ایران هستند نگرانیم”

“Although the mission of the proposed lobby should be to improve relations between the US and Iran and open up opportunities for trade, the initial targets should be less controversial issues such as visas and racial profiling/discrimination. Since the lobby will be spared from creating a grassroots network of its own, the initial focus on non-controversial issues will only serve to establish credibility within the community, and not massive support (which would necessitate the complete avoidance of issues such as US-Iran relations).”

“Despite its predominantly business oriented constituency, it is essential that the lobby creates a “human face” for its aims and goals. AIPAC successfully painted the opponents of the Iran Libya Sanctions Act as “greedy businessmen who had no scruples when it came to doing business with terrorist regimes.” The oil companies failed to characterize their campaign with “human concern for the well-being of innocent Iranians stuck with a dictatorial regime” or “support for the poor mid-Western family father who lost his job due the sanctions.”  The human element is essential both when it comes to attracting support among Iranian-Americans and when it comes to winning the debate and the votes on the Hill.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s