بازگشت سیروس ناصری به ایران

سیروس ناصری همکار قدیمی جواد ظریف به ایران بازگشته است.  ناصری آئینه تمام نمای حکومت ایران است، دیپلمات ارشد که متهم به شرکت مسقیم در ترورهای خارج از کشور است. وی همچنین معاون شرکت نفتی اورینتال کیش و شریک کمپانی نفتی آمریکائی هالیبرتون بود که به اتهام اختلاس از ایران خارج شده و به وین رفته بود. چرخ و فلک مافیاهای رژیم می چرخد. نوبتی هم باشد یکبار دیگر نوبت مافیای رفسنجانی است.

سیروس ناصری همان کسی‌ که ابراهیم نبوی در برنامه افق صدای آمریکا، ۷ مورد مطرح شده در اول برنامه را دارای موضع منفی‌ دانست و تنها بازگشت سیروس ناصری و حسین موسویان را مثبت و امیدوار کننده جهت بازگشت ایرانیان خارج از کشور دانست!

لطفا جهت آشنایی بیشتر با ماهیت پلید  ابراهیم نبوی این مامور وزارت اطلاعات  این مطلب را حتما بخوانید . لازم به ذکر است سیامک دهقانپور و همسرش حمیده آرمیده، چندین سال تریبون صدای آمریکا را در اختیار ابراهیم نبوی قرار دادند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s