نامه‌های خمینی به کارتر: نگران این نباشید ما اگر بیایم بیشتر به نفع شماست!

«پرواز انقلاب» از زبان تنها زنده مانده در جمع اطرافیان خمینی بر پلکانِ هواپیما، ابوالحسن بنی صدر در صفحه آخر
درباره ی «پرواز انقلاب» بسیار نوشته و گفته شده است اما بی‌تردید، همه ی آنچه گفته شده صحت نداشته، و ناگفته‌های بسیاری در آن باره مانده است. جمعه ۱۱ بهمن به چگونگی سفر آیت الله خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ به ایران پرداخته شد. آن پرواز را چه کسانی سازمان دادند؟ پشت پرده چه بود؟ و …

ابوالحسن بنی صدر در صفحه آخر: بنا به خاطرات ژیسکار دستن در آن کنفرانس گوادلوپ ایشان و صدر عزم آلمان آقای شمیدت مخالف بودند با رفتن شاه، و اصرار داشتند که او بماند و غرب از او حمایت کند. کارتر مئ‌گوید که کار از کار گذشته، و راه حل دکتر بختیار را ارائه میدهد. در اینجا یک سند مهم که مدت کمیست من از اون اطلاع پیدا کردم، تا این زمان نمیدونستم. پیامی که آقای خمینی بعد از اینکه آقای بختیار نخست وزیر شده به حکومت کارتر داده، و گفته است که شما دکتر بختیار را رها کنید، نگران این نباشید ما اگر بیایم بیشتر به نفع شماست!

راه حل راه حل نه شاه نه خمینی بوده است ایشان می‌خواست راه حل را تبدیل کند به اینکه نه راه حل خمینی بهتر است

photo نامه‌های خمینی به کارتر: نگران این نباشید ما اگر بیایم بیشتر به نفع شماست!

در برنامه افق با نام “ شاه رفت ”  ( پخش شده در بهمن ۱۳۹۱) دکتر میلانی پژوهشگر تاریخ معاصر نیز در مورد این سند صحبت کرد و گفت نامه های زیادی میان خمینی و کارتر رد و بدل شده است که اسناد آن موجود است و خمینی در آنها به امریکا وعده مهار کمونیسم و فروش نفت را داده بود. همچنین در این برنامه افشا شد که مهدی بازرگان با آمریکایی ها و از جمله ژنرال هایزر تماس مستقیم داشته و خمینی و بازرگان هر دو در جریان نامه ها و تماس های محرمانه یکدیگر با دولت امریکا بوده اند. منصور فرهنگ نیز گفت که در تهران با رمزی کلارک  مامور دولت امریکا بر ضد شاه به راهپیمایی می رفته است.

 

اخبار مرتبط: هشدار بنی صدر به مردم درباره معامله جزایر سه گانه با واسطه گری شاه عمان

ملتی که بخواهد به حیات ملی خود ادامه بدهد محتاج وجدان تاریخی فوق العاده شفافی است، وجدان تاریخی یعنی اینکه شما می دانید یک حیات تاریخی دارید و می دانید که در جریان تاریخ کدام عوامل سبب بقای ایران بوده، کدام عوامل سبب ممات می شده، اینها باید دائم در وجدان تاریخی شما حاضر باشند. نمی توانید فراموش کنید که از انقلاب به این طرف چه بر ایران گذشته، چنانکه نمی توانید فراموش کنید که قبل از آن در دوران پهلوی چه بر ایران گذشته، در دوران قاجار چه بر ایران گذشته، برای اینکه اگر اینها را فراموش کنید نمی توانید بفهمید چرا در وضعیت کنونی هستید؟ و اگر نخواهید فراموش کنید، نباید خود را راضی کنید، بگویید: «حالا که چاره نیست!»، اولا چاره هست، ثانیا وقتی شما فعل پذیر باشید، سر حقوقتان نایستید، آنوقت آنهایی که بر شما حکومت می کنند، در دروغ گفتن و تحقیر شما و در خدمتگذاری و باج دادن به قدرتهای خارجی اینگونه گستاخ می شوند. یک خبر می گوید: «سلطان عمان بابت دستمزد واسطه ایران و آمریکا شدن، واسطه توافقی بین امارات و رژیم شده است که دو جزیره از سه جزیره به امارات واگذار شود و ایران تاسیسات نظامی‌اش را در در ابوموسی بر می چیند» که امیدوارم دروغ باشد اما با توجه به سخنانی که آقای ظریف در سفر به خلیج فارس گفت و با توجه به اینکه این رژیم، اساس کار خود را بر باج دادن قرار داده است، مردم ایران باید کاملا هوشیار باشند.

گزارش کامل را در اینجا بشنوید یا بخوانید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s